444 27 39

SINAV KOLEJİ

Özel Antalya Sınav Kolejimiz eğitimin temellerine 5-6 yaş gurubu çocuklarımız ile başlamaktadır.Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitim-öğretim geçirerek kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip mutlu bireyler yetiştirmektir.

Anaokulunda alanında uzman okulöncesi ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde çift öğretmenli bilungual eğitim sistemi uygulanmaktadır. Anaokulunda dersler elektromanyetik dijital tahtalar ile yapılır. Öğrencilerimiz yetenek ve ilgileri doğrultusunda aylara göre gruplara ayrılmaktadır. Anaokulu sınıflarımızın giriş ve çıkışları ilköğretim binamızdan ayrı olup anaokulu öğrencilerimize aittir. Öğrencilerimiz branş derslerini uzman branş öğretmenleri eşliğinde okulumuzun tüm fiziksel imkanlarından faydalanarak yapmaktadırlar.

Anaokulumuz

En önemli hedefimiz yarınlarda gurur duyabileceğimiz çocuklar yetiştirmektir. 5-6 yaş dönemi içinde çocuğun zekası, duyguları, kişiliği ve sosyal ilişkileri bir bütünlük içinde gelişir. Bu gelişim ancak doğru bir eğitimle tamamlanmış olur. Bugünün çocukları 21. yüzyılda yaşamaktadır. Farklıdırlar ve ihtiyaçları artmıştır. Akademik zeka eğitimi yanında duygusal ve sosyal zeka eğitimi zorunludur. Çocuklarımızı anne ve babalarla birlikte yetiştirdiğimiz hiç unutulmamalıdır. Bu amaçla, aile iş birliği kesin ilkelerimizin başında gelmektedir.

Çocuklarımızın okul öncesi hazırlıklarını bütün gelişim alanlarında (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) tamamlayabilmeleri için hedeflerimiz:

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetiştirmek
 • Araştırmaya, problem çözmeye dayalı aktif katılım ortamları oluşturarak çocukların kendi öğrenmesorumluluğunu üstlenebilmesi ve öğrenme yaşantılarıyla ilgili yeni yapılandırmalara gidebilmesini sağlamak
 • Hayal gücünü kullanabilen, yorum yapabilme gücüne sahip, sorumluluk sahibi ve mutlu çocuklar yetiştirmek
 • Çocuklarımızı İlköğretime ve hayata hazırlamak
 • Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırabilmek
 • Öz güvenini kazanmasına yardımcı olmak
 • Akademik başarının yanında sosyal başarılara imza atmak
 • Yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek
 • Yetişkinden bağımsız hareket etme becerilerini geliştirebilmek
 • Öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırabilmek

Eğitim İlkelerimiz

Çocuklarımıza bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak:

 • Özgürlük ve disiplin arası güzel bir denge kurabilmelerini sağlamak
 • Tutarlılık ve sürekliliği ilke edindirmek
 • Kendini özgürce ve rahat ifade etmesini sağlamak, bağımsızlığının ve özdenetimini sağlamasına sorumluluk almasına , sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak
 • Oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak, karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik davranışlar kazandırmak
 • İlköğretim basamağı için gerekli yeterlilikleri kazandırmak
 • Çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine, gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek
 • Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek

Spor Alanları

Antalya Sınav Koleji Anaokulumuzda eğitim gören çocuklarımızın bedensel potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini kullanabilmeleri için okulumuz çok çeşitli spor alanlarına sahiptir. Bunlar; yüzme havuzu,buz pateni pisti, kapalı spor salonu, oyun parkı ve bale salonumuzdur.