444 27 39

SINAV KOLEJİ

Spor Alanları

Eğitim programımız çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak çok yönlü gelişimsel bir programdan oluşmaktadır.Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, yaparak ve yaşayarak öğrenme, yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek sorgulayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir. Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır. Öz güveni yüksek, yetişkin yardımı olmadan başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, kendini rahat ifade edebilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten ve deneyen, empati, işbirliği, paylaşma, sevgi-saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek eğitim programımızın hedef noktasıdır.

Öğrenme Merkezi (Kulüp Çalışmaları)
Sınav Koleji Anaokullarında, “mutlu çocuk öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak hazırlanan eğitim programında yetenekleri doğrultusundaki etkinlikler ile buluşan çocuklar etkin ve eğlenceli öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak yeteneklerini geliştirebiliyorlar.

Fen-Matematik Programı
GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri

 • Özgürlük ve disiplin arası güzel bir denge kurabilmelerini sağlamak
 • İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
 • Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
 • GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
 • Uyguladığımız GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri...

Matematik Eğitimi
Math Their Way: Çocukların Gözüyle Matematik;

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir. Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

 • Serbest Keşfetme,
 • Örüntü Oluşturma,
 • Gruplama ve Sınıflandırma,
 • Sayma,
 • Mukayese Etme,
 • Grafik Oluşturma,
 • Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Proje Çalışmaları
Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz:

 • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme,
 • Hayal gücünü kullanma,
 • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
 • Problem çözme becerisi,
 • Sorgulama,
 • Dönüşümlü düşünme,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Değerler Eğitimi

Okul öncesi dönemde eğitim hedeflerimizden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur.

5-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır.