444 27 39

SINAV KOLEJİ

Servis talebi olan öğrencinin servis kaydı okulumuzda devamlı görev yapan servis şirketi elemanı tarafından yapılır. Gün içinde servisle ilgili her türlü soruya okulumuzda görevli servis şirketi sorumlusu cevap verir.

Ulaşımını özel olarak sağlayan öğrencilerimizin velilerinden öğrenciyi okula getirip götüren kişilerin kimlik bilgilerinin belirtildiği bir dilekçe alınır. Öğrenci, kimliğini göstermeyen veya veli tarafından okula bildirilmemiş kişilere kesinlikle teslim edilmez.